COMMUNITY RELATIONS OFFICER / OMGEVINGSMANAGER

Elia

14/04/2023

Omschrijving

Elia is de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet van 380 kV tot 30 kV. Elia staat in voor de ontwikkeling en het onderhoud van dit net, maakt het toegankelijk voor de gebruikers en regelt de energiestromen. De Elia groep heeft een team van 2000 professionals die als opdracht hebben de continuïteit van de elektriciteitsbevoorrading in België en een deel van Duitsland te waarborgen.

Als eigenaar en beheerder van de transmissienetten in België en Duitsland heeft Elia een belangrijke rol en opdracht in het ondersteunen en concretiseren van het Europees energie- en klimaatbeleid. 

COMMUNITY RELATIONS OFFICER/OMGEVINGSMANAGER

Je maakt deel uit van de afdeling Community Relations binnen de directie Infrastructuur.

De afdeling Community Relations staat in voor het opzetten van het kader waarbinnen wij onze infrastructuurprojecten voor het elektriciteitsnet uitvoeren. Dat is het kader waarbinnen wij de toelatingen, vergunningen en goedkeuring van alle betrokken partijen verkrijgen. De afdeling bouwt een duurzame relatie en dialoog op met alle stakeholders (bestuur, overheden, andere netbeheerders en nutsleidingbeheerders, omwonenden, enz.) zodat de infrastructuurprojecten binnen de vooropgestelde termijn kunnen starten en zo goed mogelijk worden onthaald door de betrokken partijen.

Hiervoor werk je ook samen met de interne departementen van Elia aan de definitie van infrastructuurprojecten opdat de ontwikkelde oplossingen wel degelijk in het belang van de samenleving zouden zijn, rekening houdend met de technische, economische en ecologische aspecten (met inbegrip van de realiteit van de omgeving waarin de projecten worden uitgevoerd). Je werkt bijgevolg vanaf het begin mee aan de scope, de planning en het budget van de projecten en draagt bij tot hun kans op welslagen.

Als Omgevingsmanager stel je een plan op waarin alle acties zijn vastgelegd voor het verkrijgen van de nodige goedkeuringen, vergunningen en vastgoedcontracten voor de uitvoering van alle aan jou toegewezen infrastructuurprojecten. In dat kader ben je onder meer verantwoordelijk voor de volgende taken:

 • Samen met de Project Engineers bestudeer je de technische voorstellen en kijkt na dat ze aanvaardbaar zijn voor de buitenwereld.
 • Je bepaalt welke goedkeuringen en vergunningen nodig zijn voor de uitvoering van een project en analyseert de risico’s van het project. Je bepaalt de strategie om de stakeholders bij het project te betrekken en werkt deze uit. 
 • Je legt het communicatieplan vast in overleg met de experts in projectcommunicatie.
 • Je bepaalt in overleg met de milieudeskundigen welke milieumaatregelen er moeten worden genomen.
 • Je vergroot en onderhoudt je netwerk van bevoorrechte relaties om de besluitvormingsprocessen voor de toekenning van goedkeuringen, vergunningen, rechten en toelatingen te vergemakkelijken. Je hebt geregeld contact met de gewestelijke en gemeentelijke overheden, actiegroepen, ngo’s, omwonenden, enz.
 • Je wordt bijgestaan door het team Permits voor het voorbereiden van de vergunningsdossiers.
 • Je wordt bijgestaan door het team Property en Onderhandelingen voor de contacten met de eigenaars en exploitanten van de nodige terreinen.

Je profiel

 • Je hebt goede vaardigheden op het vlak van onderhandelen (constructieve dialoog), faciliteren en conflictbeheer.
 • Je legt gemakkelijk contact, je communiceert doeltreffend en je hebt een sterke overtuigingskracht.
 • Mondelinge en schriftelijke communicatie is jouw sterk punt.
 • Je spreekt perfect Nederlands en hebt een goede kennis van het Frans en het Engels.
 • Je hebt idealiter een goede kennis (of wilt die verwerven) van de vragen, het wettelijke kader, de regelgevingen en de administratieve procedures inzake ruimtelijke ordening en milieu.
 • Je hebt een goede kennis (of wilt die verwerven) van de beslissingsorganen en partijen die betrokken zijn bij deze procedures (besturen, politieke overheden, enz.). 
 • Een netwerk van contactpersonen in het Vlaamse Gewest (lokale en gewestelijke overheden, verenigingen, enz.) hebben is een troef, Je hebt een technische basiskennis (of wilt die verwerven) en voldoende kennis op dit gebied om inzicht te krijgen in de projecten.
 • Je hebt een masterdiploma of hebt voldoende relevante ervaring.

Ons aanbod

We bieden jou een gevarieerde job bij een top-employer, een hele loopbaan lang leren en vele ontplooiingskansen.

Daarnaast bieden wij een aantrekkelijk salaris  (x13,92) aangevuld met extralegale voordelen: een wagen of mobiliteitsbudget, een netto-onkostenvergoeding, een uitgebreid verzekeringspakket, bonussen, extra vakantiedagen, een Iphone en 30% terugbetaling van de energiefactuur.

Kiezen voor Elia is kiezen voor een succesvolle toekomst!

We kijken uit naar je kandidatuur via Omgevingsmanager (eliagroup.eu)