Deskundige administratie PFAS-cel

Sollicitaties afgesloten.

Omschrijving

B1-B3 | contractueel | voltijds (38/38)

Wil jij meewerken aan een veerkrachtig Zwijndrecht?

We staan voor de uitdaging om de leefomgeving in Zwijndrecht terug gezond en aantrekkelijk te maken.

Met een werkings- en investeringsbudget van 15 miljoen euro kunnen we alvast aan de slag. Om te beginnen richten we een PFAS-cel op. Dit team zorgt ervoor dat onze gemeente leefbaar blijft voor huidige en nieuwe inwoners. De cel maakt een beleidsplan op met herwaarderingsprojecten. Deze projecten maken onze gemeente aantrekkelijker met oog voor publieke ruimte, natuur en klimaat.

Voel jij je geroepen?

We zoeken een enthousiast team dat bestaat uit 4 personen: een ruimtelijk planner, een projectcoördinator, een milieudeskundige en een deskundige administratie.

Solliciteren voor de functie van deskundige administratie kan tot en met zondag 19 november 2023.

Wat doe je in onze PFAS-cel?

  • Je staat in voor een duidelijke en correcte administratie ter ondersteuning van de projectcoördinator bij de projecten die door de PFAS-cel gedefinieerd en uitgevoerd worden (vb. collegebeslissingen opmaken,…).
  • Je staat in voor het beheren en autonoom afhandelen van dossiers binnen het werkingsgebied van de projecten (vb. het administratief gedeelte van het bestek opstellen, bestelbonnen opmaken…).
  • Je zorgt voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een vlotte samenwerking (vb. buurtbewoners informeren,…).
  • Je ondersteunt andere projecten binnen de dienst Projecten infrastructuur op vlak van administratie.

Taken van de cel “Herwaardering PFAS-hotspot Zwijndrecht” (PFAS-cel)

De PFAS-cel werkt op het snijpunt van ruimtelijke ordening, milieuverontreiniging en duurzame ontwikkeling. Zij staat in voor:

  • Opmaak van het masterplan “Herwaardering PFAS-hotspot Zwijndrecht”, in lijn met de lokale ontwikkelingsstrategieën (beleidsplan Ruimte, klimaatplannen,…).
  • Definiëren en ontwerpend onderzoeken van projectonderdelen op basis van gebiedsgebonden kansen en noden, bestaande gemeentelijke beleidsplannen, inspraak van de bevolking en input van partnerorganisaties.
  • Overleg met externe studiebureaus, partnerorganisaties, overheden en inwoners; voorstellen van projecten en organiseren van bewonersvergaderingen.
  • Opmaak van uitvoerbare plannen voor de verschillende projectonderdelen.
  • Opmaak van bestekken en aanbestedingen en voorbereiding van grondverwerving.
  • Opvolging van de uitvoering van de projectonderdelen tot bij de oplevering.

Daarnaast:

  • Opvolging van de activiteiten van het Beheerscomité PFAS.
  • Ondersteuning van de gemeentelijke diensten bij projecten met een ruimtelijke dimensie en/of een verontreinigingsproblematiek, telkens binnen de eigen expertise. Dat kan gaan om natuur- en landinrichtingsplannen, beeldkwaliteitsplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige vraagstukken, klimaat- en milieuvraagstukken,…
  • Mee uitwerken en coördineren van een sensibiliserend en ondersteunend beleid op vlak van klimaatadaptatie, duurzaamheid, ecologie, ontharding en vergroening binnen een bodemsaneringsprojectzone.

Profiel

  • Je hebt minstens een bachelorsdiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs.

Ons aanbod

  • Een veelzijdige en unieke uitdaging binnen een dynamische en aantrekkelijke werkomgeving met fijne collega’s.
  • Voltijdse contractuele betrekking van onbepaalde duur.
  • Opbouw van een unieke expertise in het Vlaamse landschap.
  • Een goede balans tussen hard werken en tijd voor je privéleven, zeer flexibele werktijdregeling en mogelijkheid tot thuiswerken.
  • Een marktconform loon (weddeschaal B1-B3) aangevuld met extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques aan 8 euro, telewerk- en fietsvergoeding,…).

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit:

  • Thuisopdracht;
  • Mondeling.

Contact

Je kan ons contacteren via selecties@zwijndrecht.be of 03 250 48 50.