Sollicitaties afgesloten.

Omschrijving

DESKUNDIGE GRONDGEBIEDZAKEN  (B1 – B3)

voltijds contractueel met aanleg wervingsreserve voor 2 jaar

De afdeling grondgebiedzaken bestaat uit de technische dienst, de dienst omgeving (milieu, ruimtelijke ordening en wonen) en de technisch uitvoerende dienst. De afdeling staat in voor het beheer en het beleid m.b.t. het openbaar domein (wegen, grachten, groen, mobiliteit, stedenbouw), het opvolgen van het eigen patrimonium en coördineert ook de overheidsopdrachten.

Functieprofiel:

 • Uitwerken van beleidsvoorstellen en adviezen
 • Instaan voor een efficiënt en kwaliteitsvol beheer van het openbaar domein en de   eigen infrastructuur van de gemeente
 • Aanbestedingsprocedures mee opvolgen
 • Administratieve ondersteuning van de afdeling grondgebiedzaken
 • Verzorgen van de specifieke dienstverlening over de eigen materie aan de burger
 • Garanderen van een kwaliteitsvolle dienstverlening naar interne en externe klanten

Verwacht:

Aanwervingsvoorwaarden

 • Houder zijn van een bachelordiploma, diploma hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld
 • Gedrag vertonen in overeenstemming met de eisen van de functie (=uittreksel uit het strafregister)
 • Burgerlijke en politieke rechten genieten
 • Medisch geschikt zijn
 • Slagen in de selectieprocedure

Profiel

 • Je hebt interesse in de werking van een lokaal bestuur
 • Je bent bereid je bij te scholen
 • Je bent een vlot persoon in de omgang
 • Je werkt nauwkeurig en resultaatgericht
 • Je bent een teamspeler en hebt zin voor initiatief

Aanbod:

 • Voltijds contract onbepaalde duur
 • Bruto geïndexeerd maandsalaris: min. 2883 euro – max. 4858 euro, afhankelijk van   meerekenbare relevante anciënniteit.
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Fietsvergoeding: €0,27/km
 • Maaltijdcheques van €8
 • Ecocheques
 • 2de pensioenpijler
 • Gunstige verlofregeling
 • Glijdend uurrooster

Interesse?

Solliciteren met motivatiebrief, CV, diploma en recent uittreksel uit het strafregister uiterlijk op 11/05/2023 via www.waasmunster.be/solliciteergz of Gemeentebestuur Waasmunster – personeelsdienst, Abdij van Roosenberglaan 8 in 9250 Waasmunster.

Een uitgebreidere beschrijving en gegevens over de selectieprocedure zijn terug te vinden in de infobundel: www.waasmunster.be/vacatures. Heb je toch nog vragen over het takenpakket kan je contact opnemen met Nicole Drieghe, afdelingshoofd grondgebiedzaken: nicole.drieghe@waasmunster.be of 052/89 20 20.