Deskundige ontwerp

Sollicitaties afgesloten.

Omschrijving

Deinze werft aan!

Een deskundige ontwerp (B1-B3) met voltijdse prestaties in contractueel verband, voor onbepaalde duur.

Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van drie jaar.

Doel

Het lokaal bestuur Deinze is een toekomstgerichte organisatie die ernaar streeft om zowel intern als extern mensen te verbinden. In onze organisatie gaan we uit van een aantal organisatiewaarden die onze cultuur typeren: respectvol gedrag, hulpvaardigheid, eerlijkheid, klantgerichtheid en klantvriendelijkheid, betrouwbaarheid, positiviteit, collegialiteit. Binnen deze context werken we samen met en voor de burger aan een stad van de toekomst.

Binnen de cluster stedelijke ontwikkeling en openbaar domein worden diverse projecten in eigen regie opgemaakt. De medewerkers van de ondersteunende cel bieden, binnen hun vaktechnische specialiteit, support aan de uitwerking van de projecten van de diverse teams van de cluster.

De deskundige ontwerp staat in voor het projectgebonden ontwerpen van de inrichting van de publieke ruimte, wegenis en riolering, fietsinfrastructuur en gebouwen binnen onze stad.

Voorwaarden

 • je hebt een bachelordiploma richting, bouw, architectuur of tuin- en landschapsarchitectuur of
 • je hebt een bachelordiploma en blikt terug op 5 jaar relevante werkervaring of
 • je hebt een diploma hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld en blikt terug op 5 jaar relevante werkervaring. Vooraleer aan de selectieproeven te kunnen deelnemen dien je te slagen in een niveau- of capaciteitstest.
 • je slaagt voor de selectieproeven.
 • je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. Dit moet blijken uit een recent uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd wordt nadat de kandidaat slaagde voor de selectieproeven. Als hierop ongunstige vermeldingen voorkomen mag je dit schriftelijk toelichten.
 • je geniet de burgerlijke en politieke rechten
 • je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

Ons aanbod

 • een boeiende job in een aangename werksfeer
 • een interessante verlofregeling (33 vakantiedagen aangevuld met 11 feestdagen)
 • extralegale voordelen:
  • maaltijdcheques met een zichtwaarde van 8 euro
  • ecocheques w.v. 200 euro/jaar bij een voltijdse tewerkstelling
  • een gratis hospitalisatieverzekering
  • een fietsvergoeding
  • gratis openbaar vervoer (woon-werkverkeer)
  • tweede pensioenpijler (4% brutojaarloon, 5% in 2024)
 • aangepaste vorming en opleiding
 • aandacht voor work-life balance
 • mogelijkheid tot structureel telewerken
 • het minimum brutomaandloon (geïndexeerd) bedraagt 2.883,19 euro. Een persoonlijke loonsimulatie kan je bekomen bij de dienst
 • nuttige relevante ervaring uit privé-sector of als zelfstandige en ervaring uit de openbare sector wordt onbeperkt in rekening gebracht

Selectieproeven

De selectie gebeurt aan de hand van een preselectiegesprek en een mondelinge proef.

Solliciteren

Gebeurt aan de hand van het inschrijvingsformulier dat je samen met de gevraagde documenten (zie inschrijvingsformulier) bezorgt

 • via mail: jobs@deinze.be
 • per post: Het college van burgemeester en schepenen, Brielstraat 2, 9800 Deinze
 • tegen ontvangstbewijs op de dienst HRM, DC Leiespiegel – 4e verdieping uiterlijk tegen vrijdag 9 juni

De beoordeling van de kandidaturen gebeurt op basis van een screening van de CV’s en gaat iedere

selectietechniek vooraf. Onvolledige kandidaturen worden niet weerhouden. Je kan deze vacature ook raadplegen op www.deinze.be/vacatures

Je gegevens worden niet langer dan nodig bijgehouden in de databestanden van de stad Deinze, rekening houdend met de wettelijke bewaartermijnen en de archiefwet.

Stad Deinze verwerkt je gegevens conform de Europese privacywetgeving (AVG/GDPR). Meer informatie is terug te vinden in onze privacyverklaring op www.deinze.be/privacy.