Diensthoofd coördinatie Ruimte (m/v/x)

Sollicitaties afgesloten.

Omschrijving

Stad Aalst werft aan:

Diensthoofd coördinatie Ruimte (m/v/x)

Wil jij van Aalst een duurzame, leefbare en kwaliteitsvolle ruimte maken? Ben je sterk in het coachen van medewerkers? Heb je zin om mee vorm te geven aan het strategisch beleid en de visie van thema Ruimte? Lees dan snel verder!

Functieprofiel:

In het thema Ruimte ontwikkelen en beheren we de duurzame, leefbare en kwaliteitsvolle (private en publieke) ruimte.

De stafdienst Coördinatie Ruimte staat in voor een aantal overkoepelende taken, waaronder GIS-coördinatie, juridische ondersteuning over ruimtelijke onderwerpen, en het opvolgen en juridisch beheren van het onroerend patrimonium van de stad en OCMW en van de Trage Wegen van de stad, via de opmaak van overeenkomsten inzake zakelijke rechten (o.m. erfdienstbaarheden, opstal, erfpacht, …) en de opvolging en het beheer van dossiers m.b.t. het verleggen, afschaffen, wijzigingen van voet- en buurtwegen en onbevaarbare waterlopen.

Als diensthoofd sta je in voor de organisatie van de dienst Coördinatie Ruimte en de aansturing van de medewerkers ervan. Bij complexe projecten zal je zelf ook de rol van projectleider/ projectmanager opnemen om ervoor te zorgen dat alles vlot verloopt. Daarnaast sta je samen met het managementteamlid voor thema Ruime in voor de algemene organisatie van het thema Ruimte. Je bent nauw betrokken en kan ter ondersteuning van het lid van het managementteam het aanspreekpunt zijn voor het college van burgemeester ene schepenen, het managementteam en de medewerkers binnen het thema.

Jouw belangrijkste uitdagingen:

 • Je stuurt de medewerkers aan en coacht hen om optimale prestaties, betrokkenheid en verdere persoonlijke ontwikkeling te behalen. Dankzij jouw persoonlijke aanpak zorg je voor een evenwicht tussen tevreden medewerkers en een efficiënt georganiseerde dienst.
 • Je organiseert, coördineert en volgt de activiteiten op. Je rapporteert en denkt mee over mogelijke verbeteringen om de werking en dienstverlening efficiënt, effectief en kwaliteitsvol te laten verlopen, conform de afspraken, richtlijnen en regelgeving.
 • Je werkt overkoepelend over het thema heen en geeft samen met de andere diensthoofden mee vorm aan het strategisch beleid van het thema en de dienst. Je vertaalt dit naar een visie, missie en strategische doelstellingen voor de dienst.
 • Je brengt coherentie in de verschillende visies die op tafel liggen voor thema Ruimte.
 • Je hebt oog voor de verschillende diensten binnen thema Ruimte en zoekt permanent naar betrokkenheid, gedragenheid en eigenaarschap bij de diensten voor de uitvoering/opvolging van overkoepelende projecten.
 • Je schept een motiverend en stimulerend werkklimaat, je promoot actief eigenaarschap en je fungeert als rolmodel voor de organisatiewaarden; samenwerken, betrokkenheid, vertrouwen en klantgerichtheid.
 • Je zet interne en externe samenwerkingsverbanden op en onderhoudt deze.

Verwacht:

Jij…

 • hebt een masterdiploma of daarmee gelijkgesteld onderwijs en beschikt over minimum 2 jaar hiërarchisch leidinggevende ervaring of 2 jaar ervaring in projectmanagement.
 • hebt geen masterdiploma, maar beschikt wel over 2 jaar hiërarchisch leidinggevende ervaring of 2 jaar ervaring in projectmanagement én slaagt in een niveau- en capaciteitstest.
 • hebt affiniteit met minstens twee van de diensten binnen thema Ruimte en je bent bereid je hierin snel in te werken.
 • hebt kennis van proces- en projectmanagement.
 • bent leidinggevende dus sta je in voor het ontwikkelen en motiveren van medewerkers.
 • ontwikkelt samen met het themalid Ruimte een globale visie, missie en strategie voor het thema. Je vertaalt de missie, visie in een doeltreffende strategie die geënt is op de realiteit van de socio-economische context.
 • fungeert themabreed als brugfiguur ten opzichte van jouw collega-diensthoofden, medewerkers en het beleid.
 • kan analyseren, verbanden leggen tussen verschillende gegevens, alternatieven bedenken en sluitende conclusies trekken.
 • bent in staat om realistische doelen te stellen, tijds- en kostenschema’s op te maken voor activiteiten en je optimaliseert het gebruik van middelen (mensen, logistiek en budget).
 • kan beslissingen te nemen op basis van (on)volledige informatie en doelgericht actie te ondernemen om de genomen beslissingen uit te voeren.
 • bouwt relaties, netwerken met partners op en onderhoudt deze actief, zowel binnen als buiten de organisatie en stimuleert dit ook bij de medewerkers.
 • hebt de vaardigheden om te verbinden, draagvlak te creëren en via bewuste, strategische acties naar het doel toe te werken.

Aanbod:

Stad Aalst…

 • biedt je een gevarieerde job in een organisatie waar samenwerken, betrokkenheid, vertrouwen en klantgerichtheid centraal staan, want “Samen bergen verzetten, da’s klasse!”.
 • heeft een voltijds contract van onbepaalde duur als diensthoofd (bediendestatuut) in de aanbieding waarbij je werkt in een systeem van flexibele arbeidstijd tussen 7 uur en 22 uur.
 • biedt je een loon binnen weddeschaal A4a-A4b (brutowedde tussen 4383,11 EUR / maand en 6683,00 EUR / maand). Relevante anciënniteit komt in aanmerking, zowel uit de openbare sector, privésector of als zelfstandige. De door jou ingediende tewerkstellingsattesten worden onderzocht en vervolgens wordt de relevante anciënniteit bepaald.
 • Werken in het centrum van Aalst, nl. het administratief centrum (adres: Werf 9). Er is de mogelijkheid tot structureel telewerk na de inloopperiode van 12 maanden.
 • vult jouw loon verder aan met een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en een fietspremie. Daarnaast voorzien we uiteraard alles wat je nodig hebt om jouw functie goed uit te oefenen (laptop, GSM met abonnement, headset, …)
 • voorziet een aantrekkelijke verlofregeling, waarbij je onmiddellijk recht hebt op verlof.
 • biedt een divers pakket aan voordelen, daar lees je hier alles over: www.aalst.be/werken-voor-aalst/werken-bij-stad-of-ocmw-aalst

Maar hoe solliciteer je nu?

 • Solliciteren doe je via de knop ‘Solliciteer nu’ waar je tot en met 10 april 2023 een recent cv en jouw diploma kan opladen.
 • Een sollicitatie bestaat uit
  • een niveau- en capaciteitstest, enkel indien je niet beschikt over een masterdiploma maar wel over de vereiste relevante beroepservaring, tussen 17 een 19 april 2023.
  • een online intakegesprek, dat plaatsvindt op 28 april 2023. Indien veel kandidaten ook op 26 april 2023.
  • een assessment, dat plaatsvindt tussen 4 en 10 mei 2023, vermoedelijk op 5, 9 of 10 mei 2023.
  • een mondeling gedeelte met voorbereidende opdracht ter plaatse, op 17 mei 2023.
 • Om je goed voor te bereiden op een sollicitatie bij stad Aalst, vind je hier de beste sollicitatietips: www.aalst.be/werken-voor-aalst/sollicitatietips

Blijf je toch achter met vragen?

 • Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kan je tussen 9u en 17u contact opnemen met Ciska De Bock, recruiter via 0471 99 37 53 of via jobs@aalst.be.
 • Voor meer informatie over jouw kandidatuur kan je tussen 9u en 17u terecht bij Shani Bisback, dossierbeheerder via 053 72 32 50 of via jobs@aalst.be.
 • Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je tussen 9u en 17u contact opnemen met Elien Muylaert, lid van het managementteam – thema Ruimte via elien.muylaert@aalst.be of via 053 72 39 41.