Expert Ruimtelijke ordening

Sollicitaties afgesloten.

Omschrijving

Expert ruimtelijk ordening
(Omgevingsambtenaar)

Wil je graag de ruimtelijke toekomst van Ternat uitstippelen en deze positief uitdragen? Wil jij je inzetten voor een duurzame leefomgeving? Dan zijn we op zoek naar jou!

Lokaal Bestuur Ternat is op zoek naar een Expert ruimtelijke ordening/Omgevingsambtenaar om de dienst Ruimte-Omgeving te versterken. Ben jij de geknipte persoon? Solliciteer dan uiterlijk tot en met 02 maart 2023.

Functieprofiel:

Als expert ruimtelijke ordening/omgevingsambtenaar:

 • Bepaal je het ruimtelijke beleid van onze gemeente en draag je bij aan het behalen van de doelstellingen in het meerjarenplan door de inzet van kennis en expertise van ruimtelijke planning.
 • Je staat in voor de behandeling van omgevingsvergunningen binnen de geldende wetgeving en bijpassende procedures en geeft advies aan het college van burgemeester en schepenen.
 • Ondersteun je het afdelingshoofd bij de adviesraad Geroco.
 • Sta je in voor het opmaken, coördineren, evalueren en bijsturen van een visie omtrent het GIS in coördinatie met de GIS verantwoordelijke.
 • Ben je verantwoordelijk voor aankopen van de eigen dienst (oa opmaken van bestekken, beheer aankoopcontracten, opstellen lastenboeken, enz…).
 • Sta je in voor de het coördineren van overheidsopdrachten voor de eigen dienst en biedt je administratieve ondersteuning ervan.
 • Zorg je voor een sterke en open communicatie naar de burger en andere belanghebbenden.
 • Hou je je op de hoogte van de vak-gerelateerde wetgeving.

Verwacht:

 • Je beschikt over een masterdiploma (bij voorkeur in een bouwkundige of bouwtechnische richting) of een diploma dat daarmee gelijkgesteld is. Kandidaten die in het bezit zijn van een bachelordiploma (of daarmee gelijkgesteld), komen evenwel in aanmerking indien deze beschikken over relevante beroepservaring van min. 1 jaar én slagen voor een niveau- of capaciteitstest.
 • Je bent geboeid door stedenbouw en ruimtelijke ordening.
 • Je hebt ruimtelijk inzicht en kan plannen lezen en interpreteren.
 • Je bent vertrouwd met de verschillende aspecten van grondgebonden ruimtelijke projecten, de bijhorende wetgeving, de tendens op vlak van duurzame ontwikkeling, …
 • Je bent een teamplayerklantgericht en zowel schriftelijk als mondeling een vlotte communicator.
 • Je kan probleemoplossend denken, hebt zin voor initiatief en je bent besluitvaardig.

Aanbod:

 • Een boeiende en afwisselende functie in een organisatie in beweging met ruime (persoonlijke) ontwikkelingsmogelijkheden;
 • Een voltijdse tewerkstelling van onbepaalde duur;
 • Een aantrekkelijk loon op niveau A1a-A1b-A2a tussen minimum bruto € 3.640,21/maand & maximum € 6.030,92/maand. Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige worden onder bepaalde voorwaarden in aanmerking genomen;

Extralegale voordelen:

 • Maaltijdcheques;
 • Hospitalisatieverzekering;
 • Fietsvergoeding;
 • Sociale voordelen kaart;
 • Tweede pensioen pijler;
 • Eindejaarspremie;
 • Een mooie balans tussen werk en privé;
 • Een glijdend uurrooster;
 • Mogelijkheid tot thuiswerk;
 • De mogelijkheid om deel te nemen aan opleidingen en vormingen.

Selectieprocedure :

·  Thuisopdracht wordt aan de kandidaten toegezonden op 14.04.2023 en dienen ingeleverd te zijn tegen uiterlijk 18.04.2023.

·  Mondelinge proef gaat door in het gemeentehuis op 03.05.2023 in de namiddag

Hoe solliciteren?
Bezorg volgende documenten ten laatste op 23/03/2023.

 • uitgebreid curriculum vitae.
 • begeleidend schrijven waarin je uitlegt waarom deze functie jou op het lijf geschreven is.
 • diploma.
 • uittreksel uit het strafregister (max 3 maand oud).

Via mail naar sollicitaties.poolstok@solvus.be (of per post naar Solvus, Medialaan 28B, 1800 Vilvoorde).

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je graag een loonsimulatie? Dan kan je steeds terecht bij de personeelsdienst via 02/451.45.70 of via personeelsdienst@ternat.be.