Sollicitaties afgesloten.

Omschrijving

Manager Ruimte (M/V/X)

Turnhout is een groeiende en diverse stad met 47 000 inwoners die als centrumstad in de Kempen een voortrekkersrol in de regio opneemt. Samen met 600 medewerkers maken we van Turnhout een sterke stad die de uitdagingen van morgen kan trotseren.

Als manager Ruimte zorg je ervoor dat Turnhout een voortrekkersrol opneemt in verschillende beleidsdomeinen zoals openbaar domein, mobiliteit, woonbeleid, werk en economie, …

Functieprofiel:

 • Als manager Ruimte ben je eindverantwoordelijke voor de cluster Ruimte die onder andere volgende beleidsdomeinen bevat:
  • De kwalitatieve inrichting en het onderhoud van het openbaar domein (wegen, waterlopen, groen, begraafplaatsen, …)
  • Het optimaliseren van de ruimtelijke kwaliteit
  • De dienstverlening inzake omgevingsvergunningen en milieuzaken
  • Duurzaamheid
  • Woonbeleid
  • Werk en Economie
  • Mobiliteit
 • Je coacht jouw diensthoofden en identificeert samen met hen uitdagende en haalbare doelstellingen.
 • Je behoudt een helikopterview en werkt verbindend tussen de clusters en diensten zodat een succesvol domeinoverschrijdende werking gerealiseerd wordt.
 • Je vertaalt de missie, visie en waarden van de organisatie naar een lange termijn plan voor de cluster Ruimte.
 • Je voert regelmatig overleg met de betrokken schepenen over visie, prioriteiten, projecten en trends binnen hun beleidsdomein.
 • Je bent eindverantwoordelijke voor de uitvoering van het beleid en organiseert de middelen om de verwachte resultaten te behalen ondersteund door projectleiders en experten.
 • Je voert aanpassingen in de organisatie en processen door om de werking van de cluster te verbeteren.
 • Je kijkt vooruit en anticipeert op toekomstige tendensen en hun impact op het beleid  bv. het verder uitwerken van het klimaatplan en bekijken hoe je met geothermie warmtenetten kan uitrollen.
 • Je bent lid van het managementteam en rapporteert aan de Algemeen Directeur.

Verwacht:

Je talenten

 • Je kan jouw visie voor de cluster Ruimte helder vormgeven en op een inspirerende manier communiceren aan je medewerkers.
 • Je bent een netwerker en stimuleert samenwerking binnen en buiten de organisatie.
 • Je hebt diepgaande kennis en ervaring van management-, coachings-, en organisatieontwikkelingsmethodieken.
 • Je bent een innovator en bent op de hoogte van de nieuwe trends binnen de samenleving en jouw beleidsdomein.
 • Je hebt inzichten, een sterke interesse en basiskennis in het beleidsdomein Ruimte.
 • Verder voldoe je aan de basiscompetenties van Stad Turnhout. Je bent klantgericht, goed in samenwerken, gericht op verbeteren, organisatiebetrokken en betrouwbaar.

Kan je deelnemen?

 • Je hebt tenminste een masterdiploma (of gelijkgesteld).
 • Je beschikt over minimum vijf jaar relevante managementervaring.

Aanbod:

 • Een voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur in de graad Ay (A5a-A5b) en de aanleg van een werfreserve.
 • Je loon voor deze functie bedraagt minimum 5.233,07 euro bruto per maand (A5a met 5 jaar anciënniteit) en maximaal 8.009,60 euro bruto per maand (A5b met 24 jaar anciënniteit).
  • Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige kan je voor maximum 8 jaar meenemen (A5a met 8 jaar anciënniteit – 5.558,06 euro bruto per maand).
  • Diensten bij een andere overheid worden onbeperkt meegenomen bij de vaststelling van de administratieve anciënniteit. Schaalanciënniteit kan meegenomen worden indien bij een andere overheid gelijke of gelijkaardige functies binnen eenzelfde niveau en rang werden uitgeoefend.
  • Indien je hierover meer informatie wenst of je wil een loonsimulatie opvragen kan je contact opnemen met Personeelspunt.
 • Tal van extra voordelen: maaltijd- en ecocheques, fietsvergoeding of terugbetaling abonnement openbaar vervoer, hospitalisatieverzekering, eindejaarstoelage, lidmaatschap van de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen.
 • Diverse kansen om jezelf verder te ontwikkelen door het volgen van opleidingen en studiedagen, deelname aan projecten, …
 • Een organisatie die sterk inzet op een duurzame loopbaan en op een gezonde balans tussen werk en privé. We coachen medewerkers in hun loopbaan en bieden glijdende werktijd, thuiswerk en een soepele vakantieregeling waarbij je als voltijdse medewerker jaarlijks recht hebt op 33 vakantiedagen aangevuld met 14 feestdagen.

Selectieprocedure

 • Uiterlijk op 16 mei 2023 ontvang je meer informatie over de selectieprocedure.
 • De procedure bestaat uit drie proeven: een proef die kennis en vaardigheden voor de functie test, een psychotechnische proef die de leiderschapsvaardigheden test en een competentiegericht interview.
 • De selectiecommissie kan beslissen om vooraf een extra stap (preselectie) in te bouwen.
 • De selectieprocedure wordt uiterlijk in september 2023 afgerond.

Interesse?

Om te solliciteren schrijf je je online in op onze website jobs.turnhout.be.
Vergeet zeker niet je motivatiebrief, een kopie van je diploma en je curriculum vitae toe te voegen.

Solliciteren kan tot en met zondag 7 mei 2023.