Omgevingsambtenaar / Diensthoofd Omgeving

Sollicitaties afgesloten.

Omschrijving

Omgevingsambtenaar / Diensthoofd Omgeving

A1a-A3a – statutair – voltijds of deeltijds

vacature 2023-14

Wil jij mee nadenken over hoe Boechout er binnen 10 of 20 jaar zal uitzien?

Ben je geboeid door ruimtelijke ordening?

Is stedenbouw voor jou véél meer dan saaie regels?

Interesse in architectuur én voeling met milieu en wonen?

Ben jij bereid om de gemeentelijke visie mee uit te stippelen en deze positief uit te dragen?

Solliciteer dan voor de interessante en veelzijdige job als omgevingsambtenaar.

Ervaring in de bouwwereld, kennis van de Vlaamse wetgeving Ruimtelijke Ordening en een vlotte pen zijn absolute troeven. Je mannetje kunnen staan in een politiek werkveld en dichtbij de mondige burger is een aanrader.

Jobinhoud                                                                                     

Als omgevingsambtenaar / diensthoofd omgeving waarborg je in het kader van de geldende Vlaamse reglementering een kwaliteitsvolle voorbereiding en uitvoering van het beleid dat inzake ruimtelijke ordening in de gemeente wordt gevoerd.

Je geeft in kader hiervan leiding aan de medewerkers binnen de dienst omgeving.

Wat wij van jou verwachten

Onze kernwaarden zijn:

 • Klantgerichtheid
 • Kwaliteitsvol werken
 • Betrokkenheid
 • Integriteit

Je draagt objectiviteit, respect en betrouwbaarheid hoog in het vaandel.

Je bent sterk in operationeel leidinggeven, delegeren, samenwerking en onafhankelijk denken. Uiteraard hanteer je een correct taalgebruik, zowel mondeling als schriftelijk. Je beschikt over een goede portie stressbestendigheid en je hecht belang aan een flexibele aanpak en nauwgezetheid. Probleemoplossend werken vind je vanzelfsprekend.

Aanwervingsvoorwaarden

 • een masterdiploma ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van 2 cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs
 • Belgische nationaliteit en alle burgerlijke en politieke rechten bezitten

Bijkomende aanwervingsvoorwaarden voor gemeentelijk omgevingsambtenaar:

Voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikels 143 t.e.m. 146 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning betreffende het opleidingsniveau en kwaliteitsvereisten van een omgevingsambtenaar.

Concreet betekent dit ook dat je beschikt over relevante aantoonbare beroepservaring van minstens twee jaar.

Hoe solliciteren ?

Solliciteren doe je met vermelding van vacaturenummer 2023-14 uiterlijk op 5 september 2023. Je bezorgt je kandidatuur met je CV, je motivatiebrief en een kopie van het vereiste diploma op één van volgende wijzen:

 • via een brief (de poststempel de datum van je sollicitatie) aan gemeente Boechout, Heuvelstaat 91, 2530 Boechout
 • via mail aan vacatures@boechout.be
 • via het online sollicitatieformulier op www.boechout.be

De eerste selectieproef is gepland op 15 of  16 september 2023.

Meer info over de proeven vind je bij het vacaturebericht op onze website.

Wedde en andere voordelen

Onze medewerkers vallen onder de weddenregeling van lokale besturen.
Voor deze functie betekent dat:

 • brutomaandloon vanaf  3.891,47 euro (A1a – voltijds) bij 2 jaar anciënniteit;
 • brutomaandloon tussen 4.258,12 euro (A1a – voltijds) en 4.633,10 euro (A2a – voltijds) bij 8 jaar anciënniteit.

Deze bedragen zijn gerekend aan het indexcijfer van juni 2023.

Ervaring kan onbeperkt meetellen voor de anciënniteit.

Voor meer gedetailleerde info neem je best contact op, want ieders situatie is anders.

Andere voordelen zijn :  

 • keuze tussen voltijdse of deeltijdse (80%) aanstelling
 • vakantiegeld, eindejaartoelage en maaltijdcheques van 8 euro (eigen bijdrage van 1,09 euro)
 • gratis hospitalisatieverzekering, jaarlijkse geschenkcheque en eco-cheques, het aanbod van sociale voordelen van de GSD-v, voordelen van de PLUS-pas…
 • fietsvergoeding van 0,27 euro per km of terugbetaling abonnement openbaar vervoer voor woon-werkverkeer; fietsleaseplan
 • 33 vakantiedagen bij een voltijdse tewerkstelling
 • flexibele werktijden en mogelijkheid tot thuiswerken
 • leerkansen en opleidingsmogelijkheden
 • een rustige en groene werkomgeving

Werktijden

De administratieve diensten werken 38 uur per week bij een voltijdse tewerkstelling, volgens een systeem van flexibele arbeidstijd, op basis van goede afspraken met alle collega’s van de dienst.

Toch nog vragen ?

Bekijk zeker ook de volledige infobundel op onze website www.boechout.be/vacatures.

Heb je toch nog vragen ?

Neem dan contact op met de dienst human resources (03/460 06 25) of via mail personeel@boechout.be.