Sollicitaties afgesloten.

Omschrijving

Lokaal Bestuur Wetteren organiseert een selectieprocedure voor een omgevingsambtenaar (B1-B3) met een aanleg van een wervingsreserve.

Waarom werken voor Wetteren? Lokaal Bestuur Wetteren is een dynamische organisatie, in volle verandering. Met ruim 550 medewerkers bouwen we aan onze gemeente en het welzijn van haar bijna 27.000 inwoners. Wetteren biedt heel wat meer dan de klassieke dienstverlening van elke gemeente. Bouw jij mee aan Plan W?

Team Stadsbeleid is één van de vier teams die onder het departement Stadsontwikkeling vallen, naast de teams Groen, Wegen en Facilities. Team Stadsbeleid staat in voor de beleidsvoorbereiding en de uitwerking van een langetermijnvisie met specifieke aandacht voor leefbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit. Daarnaast worden vergunningsaanvragen behandeld en adviezen ingewonnen bij andere teams binnen het lokaal bestuur en bij andere overheden en nutsmaatschappijen om tot een multidisciplinair besluit te komen. De handhaving van de uitvoering van vergunningen is de verantwoordelijkheid dit team. Ook het opvolgen van de mobiliteit, woonkwaliteit, het huisvestingsbeleid, de onmiddellijke milieu- en leefomgeving (afvalproblematiek, dierenwelzijn,…) en het beleid voor de lokale economie behoort tot de taken van dit departement.

Functieprofiel:

Jouw functie:
De omgevingsambtenaar werkt in het team Stadsbeleid. De omgevingsambtenaar behandelt aanvragen omgevingsvergunningen, en is het aanspreekpunt voor internen en externen bij vragen over de stedenbouwkundige regelgeving. De omgevingsambtenaar draagt bij aan het stimuleren van het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit in Wetteren door het vergunningenbeleid, handhaving en een proactieve communicatie.

Enkele van jouw kerntaken:

 • Jouw focus ligt op het nastreven van goede ruimtelijke ordening op het grondgebied Wetteren.
 • Je staat in voor de tijdige behandeling van omgevingsvergunningen binnen de geldende wetgeving en bijpassende procedures en geeft advies aan het college van burgemeester en schepenen.
 • Je verstrekt stedenbouwkundige informatie en geeft duidelijke interne en externe adviezen.
 • Je werkt nauw samen met de andere omgevingsambtenaren om de burger, projectontwikkelaars en/of architecten te begeleiden bij al hun vragen in de materie van Ruimtelijke ordening. Op een proactieve wijze dragen jullie de gemeentelijke visies en strategie op vlak van ruimtelijke ordening en stedenbouw uit.
 • Je helpt mee bij de organisatie en administratie van enkele adviesraden (beeldkwaliteitskamer; gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, …).
 • Je staat mee in voor de handhaving van de stedenbouwkundige regelgeving, in samenspraak met de andere omgevingsambtenaren en verbalisanten ruimtelijke ordening.

Verwacht:

Wie zoeken we?

 • Je bent in het bezit van een bachelordiploma of een diploma hoger onderwijs korte type dat gelijkgesteld is met bachelor.
 • Laatstejaarsstudenten zijn tot het examen toegelaten en leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen, uiterlijk op de aanstellingsdatum.

Aanbod:

Wat bieden we?

 • Een voltijdse contractuele aanstelling voor onbepaalde duur;
 • De inloopperiode bedraagt 12 maanden;
 • Een bruto maandloon tussen € 2883 (B1 trap 0) en € 4858 (B3 trap 23);
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken, afhankelijk van de werking van de dienst.

Extralegale voordelen:

 • Mogelijkheid tot telewerk, afhankelijk van de werking van de dienst;
 • Vergoeding voor structureel telewerk van 30€/maand indien minstens 7,6u per week;
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden;
 • Maaltijdcheques van € 8 per gewerkte dag (van 7u36’);
 • Een uitgebreid verlofstelsel van 31 dagen en 14 feestdagen;
 • Een haard- of standplaatstoelage;
 • Dubbel vakantiegeld en eindejaarstoelage;
 • Een gratis hospitalisatieverzekering voor de werknemer;
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer;
 • Een fietsvergoeding ;
 • Een tweede pensioenpijler;
 • Mogelijkheid tot gratis vaccinatie tegen griep;
 • Extra lokale vrijetijdsvoordelen met de UiTPAS;
 • Voordelen via de PlusPas (GSD-v).

Hoe solliciteren?

Solliciteer online via de website van gemeente Wetteren, ten laatste op maandag 21 augustus 2023. Vul de gevraagde gegevens in en voeg volgende documenten toe:

 • uitgebreid curriculum vitae,
 • begeleidend schrijven waarin je uitlegt waarom deze functie jou op het lijf geschreven is en via welk kanaal je deze vacature vernam,
 • diploma,
 • uittreksel uit het strafregister (Maximaal 3 maanden geleden op de datum van indiening).

OPGELET: Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking.

Meer weten?
Over de selectieprocedure: contacteer Els De Winter, deskundige Personeel via vacature@wetteren.be of 09 365 67 07.
Over de functie-inhoud: contacteer Sander Paret, waarnemend departementsdirecteur Stadsontwikkeling via sander.paret@wetteren.be of 0475 82 16 55.

Hoe verloopt de selectie?
Het examenprogramma bestaat uit twee delen:

 • een verkennend gesprek op donderdag 31 augustus 2023;
 • een mondeling gesprek op vrijdag 8 september 2023.