Ruimtelijk planner 

Sollicitaties afgesloten.

Omschrijving

Deinze werft aan!

Ruimtelijk planner (A4a-A4b)

met voltijdse prestaties in contractueel verband

Taakomschrijving

Als ruimtelijk planner bouw je mee aan de ruimtelijke toekomst van de stad Deinze en haar inwoners, ondernemers en bezoekers. Je staat in voor de opmaak en/of begeleiding van allerhande ruimtelijke plannen (ruimtelijke beleids- en uitvoeringsplannen, verkavelings-, inrichtings- en masterplannen, ruimtelijke analyses en locatieonderzoek, ontwerpend onderzoek) waarvoor je vanaf de eerste potloodstreep tot en met de definitieve oplevering alle nodige stappen zet. Daarnaast verleen je stedenbouwkundig advies aan gemeentelijke omgevingsdiensten.

Voorwaarden

 • je bent in het bezit van een diploma van master stedenbouw en de ruimtelijke planning, dat voldoet om te kunnen worden geregistreerd als ruimtelijk planner (zie lijst van erkende opleidingen https://www.vlaanderen.be/registratie-als-ruimtelijke-planner). Laatstejaarsstudenten worden toegelaten tot de selectieprocedure als ze met hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat binnen een termijn van maximum vijf maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma.
 • je slaagt voor de selectieproeven
 • je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. Dit moet blijken uit een recent uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd wordt nadat de kandidaat slaagde voor de selectieproeven. Als hierop ongunstige vermeldingen voorkomen mag je dit schriftelijk toelichten.
 • je geniet de burgerlijke en politieke rechten
 • je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

Ons aanbod

 • een boeiende job in een aangename werksfeer
 • een interessante verlofregeling (33 vakantiedagen aangevuld met 14 feestdagen)
 • extralegale voordelen:
  • maaltijdcheques met een zichtwaarde van 8 euro
  • ecocheques t.w.v. 200 euro
  • een gratis hospitalisatieverzekering
  • een fietsvergoeding
  • gratis openbaar vervoer (woon-werkverkeer)
  • tweede pensioenpijler (4% brutojaarloon, 5% in 2024)
 • aangepaste vorming en opleiding
 • aandacht voor work-life balance
 • mogelijkheid tot structureel telewerk
 • nuttige relevante ervaring uit privé-sector of als zelfstandige en ervaring uit de openbare sector wordt onbeperkt in rekening gebracht
 • het minimum brutomaandloon (geïndexeerd) bedraagt 4.383,11 euro. Een persoonlijke loonsimulatie kan je aanvragen bij de dienst HRM.

Selectieproeven

De selectie gebeurt aan de hand van een preselectiegesprek en een mondelinge proef.

Solliciteren

Gebeurt aan de hand van het inschrijvingsformulier dat je samen met de gevraagde documenten (zie inschrijvingsformulier) bezorgt

 • via mail: jobs@deinze.be
 • per post: Het College van burgemeester en schepenen, Brielstraat 2, 9800 Deinze
 • tegen ontvangstbewijs op de dienst HRM, DC Leiespiegel – 4e verdieping uiterlijk tegen vrijdag 9 juni 2023.

De beoordeling van de kandidaturen gebeurt op basis van een screening van de CV’s en gaat iedere selectietechniek vooraf. Onvolledige kandidaturen worden niet weerhouden.

Je kan deze vacature ook raadplegen op www.deinze.be/vacatures

Je gegevens worden niet langer dan nodig bijgehouden in de databestanden van de stad Deinze, rekening houdend met de wettelijke bewaartermijnen en de archiefwet.

Stad Deinze verwerkt je gegevens conform de Europese privacywetgeving (AVG/GDPR). Meer informatie is terug te vinden in onze privacyverklaring op www.deinze.be/privacy.

Inlichtingen

Informatie over de vacante betrekking en de arbeidsvoorwaarden kan opgevraagd worden bij alexandre.segers@deinze.be of 09/381.07.68.