Teamverantwoordelijke planning en stadsvernieuwing

Vervaldag: 12/09/2023
Solliciteer nu

Omschrijving

Zit project- en procesmatig werken in je genen? Wil jij meewerken aan het Aalst van de toekomst? Ben jij een coach die inzet op samenwerking? Wil je je graag inwerken in de specifieke materie van planning en stadsvernieuwing? Lees dan snel verder!

Teamverantwoordelijke planning en stadsvernieuwing (m/v/x)

Functieprofiel:

De dienst Omgevingsbeleid bestaat uit 3 teams en staat in voor het opzetten van een overkoepelende ruimtelijke ontwikkelingsstrategie en de vertaling daarvan in thematische en gebiedsgerichte projecten en acties, over de verschillende werkdomeinen van de teams. Team planning en stadsvernieuwing werkt het stedenbouwkundig beleid uit voor de stad, maakt visies en masterplannen voor deelgebieden en vertaalt deze in ruimtelijke planinstrumenten en in ontwerp voor publiek domein in de stad.

Jouw belangrijkste uitdagingen:

 • Je bent, vanuit je leidinggevende positie, verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van het team.
 • Je coacht medewerkers om optimale prestaties, betrokkenheid en verdere persoonlijke ontwikkeling te behalen.
 • Je bent sterk in het plannen en organiseren van het werk en stelt op basis van objectieve criteria een werkverdeling op.
 • Je kan m.b.t. planningsinitiatieven in de rol van projectleider duiken na de inwerkingsperiode.
 • Je zorgt voor een uniforme, klantvriendelijke en kwalitatieve dienstverlening binnen het team.
 • Je werkt actief aan een intern én extern netwerk en je onderhoudt deze contacten op regelmatige basis.
 • Je bent een rolmodel op het vlak van het betekenis geven aan onze organisatiewaarden, nl. samenwerken, betrokkenheid, vertrouwen en klantgerichtheid.
 • Je fungeert, in samenwerking met je diensthoofd, als bruggenbouwer tussen jouw team en het beleid.

Op 11 september 2023 om 19 uur vindt er een vrijblijvende infosessie plaats in het administratief centrum (adres: Werf 9, 9300 Aalst). Neem je graag deel aan deze infosessie? Stuur dan een e-mail naar jobs@aalst.be.

Verwacht:

Jij…

 • hebt een masterdiploma of daarmee gelijkgesteld onderwijs
  • hebt geen masterdiploma maar beschikt wel over minimaal 3 jaar ervaring als hiërarchisch leidinggevende, projectleider of ruimtelijk planner en slaagt in de niveau- en capaciteitstest.
 • hebt affiniteit met planning & stadsvernieuwing. Je hebt (basis)kennis van planning & stadsvernieuwing of bent bereid je hierin snel in te werken.
 • kan de principes van project- en procesmanagement toepassen.
 • bent sterk in het motiveren van werknemers en stuurt hen aan om zichzelf te ontwikkelen.
 • bent analytisch sterk.
 • bent in staat om proactief doelen te stellen en nauwgezet actieplannen uit te tekenen waarbij je de juiste personen en middelen inschakelt binnen de beschikbare tijd.
 • bent in staat om beslissingen te nemen op basis van (on)volledige informatie en doelgericht actie te ondernemen om de genomen beslissingen uit te voeren.
 • bent sterk in samenwerken.
 • reageert kalm en resultaatgericht op stress.
 • handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie.
 • gaat proactief om met weerstand en handelt steeds diplomatisch.

Aanbod:

Stad Aalst…

 • biedt je een gevarieerde job in een organisatie waar samenwerken, betrokkenheid, vertrouwen en klantgerichtheid centraal staan, want “Samen bergen verzetten, da’s klasse!”.
 • heeft een voltijds contract van onbepaalde duur als teamverantwoordelijke planning en stadsvernieuwing (bediendecontract) in de aanbieding waarbij je werkt in een systeem van flexibele arbeidstijd tussen 7 uur en 22 uur.
 • biedt je een loon binnen weddeschaal A1a-A3a (met een basisbrutowedde tussen 3.641,48 EUR/ maand en 6.408,01 EUR/ maand). Relevante anciënniteit komt in aanmerking, zowel uit de openbare sector, privésector of als zelfstandige. De door jou ingediende tewerkstellingsattesten worden onderzocht en vervolgens wordt de relevante anciënniteit bepaald.
 • geeft je de kans om aan de slag te gaan in het centrum Aalst, nl. in het administratief centrum (adres: Werf 9). Structureel telewerk is mogelijk na 6 maanden.
 • vult jouw loon verder aan met een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en een fietspremie. Daarnaast voorzien we uiteraard alles wat je nodig hebt om jouw functie goed uit te oefenen (laptop, GSM met abonnement, …).
 • biedt je een hospitalisatieverzekering aan vanaf de indiensttreding indien je als contractuele medewerker een contract van onbepaalde duur krijgt.
 • voorziet een aantrekkelijke verlofregeling, waarbij je onmiddellijk recht hebt op verlof.
 • biedt een divers pakket aan voordelen, daar lees je hier alles over.
  https://www.aalst.be/werken-voor-aalst/werken-bij-stad-of-ocmw-aalst

Maar hoe solliciteer je nu?

Solliciteren doe je via de knop ‘Solliciteer nu’ waar je tot en met 12 september 2023 een recent cv en jouw diploma kan opladen.

Een sollicitatie bestaat uit:

 • Een niveau- en capaciteitstest, enkel indien je niet beschikt over een masterdiploma maar wel over de vereiste relevante ervaring, tussen 14 en 18 september 2023.
 • een digitaal intakegesprek, dat plaatsvindt op 20 september 2023 en/of 22 september 2023.
 • een assessment, dat plaatsvindt tussen 26 september en 2 oktober 2023 (waarschijnlijk op 28 of 29 september 2023).
 • een mondeling gedeelte met voorbereidende opdracht, dat plaatsvindt op 4 oktober 2023.

Om je goed voor te bereiden op een sollicitatie bij stad Aalst, vind je hier de beste sollicitatietips.
https://www.aalst.be/werken-voor-aalst/sollicitatietips

Blijf je toch achter met vragen?

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kan je tussen 9u en 17u contact opnemen met Ciska De Bock, recruiter via 0471 99 37 53 of via jobs@aalst.be.

Voor meer informatie over jouw kandidatuur kan je tussen 9u en 17u terecht bij Shani Bisback, dossierbeheerder via 053 72 32 50 of via jobs@aalst.be.

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je tussen 9u en 17u contact opnemen met Elien Muylaert, lid van het managementteam – thema Ruimte via elien.muylaert@aalst.be of via 053 72 39 41.